Bevoegde instanties

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief, -activiteit of -infrastructuur? U vindt hier een overzicht van de steunmaatregelen die u kunt aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verschillende federale, communautaire, gewestelijke en gemeentelijke instellingen die bevoegd zijn op het vlak van sport, reiken subsidies uit in het kader van het sportbeleid in het Brussels Gewest (op het vlak van infrastructuur, federaties, clubs, verenigingen, de promotie van sport of het imago ervan ...).

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)

Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat bevoegd is om tussen te komen in de financiering van werken aan de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Franse Gemeenschapscommissie (CoCoF)

bestuur dat bevoegd is om de beoefening van fysieke of sportieve activiteiten in het Brussels Gewest te bevorderen. Dit bestuur legt zich uitsluitend toe op de amateursport.

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Bestuur dat zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk wil laten sporten en bewegen. Er is aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat via zijn dienst Brussels International bevoegd is om het imago van Brussel te promoten.

Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS)

Bestuur dat belast is met het bevorderen, organiseren, aanmoedigen en omkaderen van fysieke en sportieve activiteiten voor de Franstalige bevolking van Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADEPS maakt sport voor iedereen toegankelijk, organiseert en ondersteunt topsport, geeft financiële steun aan de sportwereld (federaties, clubs enz.) en organiseert opleidingen voor sportmanagers.

Sport Vlaanderen

Bestuur bevoegd voor de organisatie van de sport in het Vlaams Gewest. Dit bestuur ondersteunt Sport voor Allen via de VGC in het Brussels Gewest, maar blijft in Brussel bevoegd voor topsport en Nederlandstalige competities.

Beliris

Federale instelling ontstaan uit een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa te bevorderen. Beliris voert bouw- en renovatieprojecten uit binnen verschillende domeinen. Op het vlak van sport heeft Beliris de renovatie van belangrijke sportvoorzieningen mogelijk gemaakt, waaronder verschillende gemeentelijke zwembaden.

De Brusselse gemeenten

Alle negentien gemeenten hebben een eigen sportdienst. De meeste van hen bieden financiële steun aan clubs die actief zijn in hun gemeente.