Bewaringstermijn

Wilt u de bewaringstermijn van de verschillende gegevens kennen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar

sport@perspective.brussels. De termijn kan variëren naargelang van het type gegevens.

In uitzonderlijke gevallen en op verzoek van de overheid kunnen uw persoonsgegevens langer worden bijgehouden dan de aanvankelijk door Perspective beoogde bewaringstermijn.

Gebruik van cookies

Voor statistische doeleinden maakt sport.brussels gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze maken het mogelijk om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de gebruikte browser, de duur van het bezoek aan de website, de gedownloade bestanden enz.

Bij de meeste browsers kunt u in de instellingen cookies accepteren of weigeren. Ook kunt u doorgaans instellen om een waarschuwing te krijgen telkens als een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om deze cookies te weigeren. Tenzij anders vermeld worden alle toegewezen cookies op het einde van een gebruikssessie automatisch gewist.

Op sport.brussels worden 4 soorten cookies gebruikt naast de functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van sport.brussels tijdens uw bezoek :

Naam

Cookie

Bewaringsduur

Beschrijving

fr/en/nl

Cookie Language

30 dagen

Deze cookies maken het mogelijk om de pagina's van de site weer te geven in de door u gekozen taal en deze keuze te onthouden.

cookieControlPrefs

cookieControl

Cookie Settings

1 jaar

30 dagen

Deze cookies worden gebruikt door de popup die de cookies presenteert. Ze stellen ons in staat om uw voorkeuren en autorisaties met betrekking tot de cookies die we tijdens uw bezoek kunnen gebruiken, op te slaan.

_ga

Google Analytics

2 jaar

Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan sport.brussels aangenamer te maken. Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers sport.brussels gebruiken en met de site omgaan. Deze informatie wordt gebruikt om gebruiksrapporten op te stellen waarop de toekomstige ontwikkelingen van de site zijn gebaseerd.

Deze cookies verzamelen anonieme informatie zoals het aantal bezoekers van de site, waar ze vandaan komen en welke pagina's ze hebben bezocht.

Als u geen analytische cookies toestaat, wordt uw bezoek aan sport.brussels niet in onze statistieken opgenomen.

_fbp

Facebook

3 maanden

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden zoals het weergeven van gerichte reclame, het uitvoeren van marktonderzoek en het evalueren van de effectiviteit van een reclamecampagne. Op deze gegevens zijn de algemene voorwaarden van Facebook van toepassing.

Als u geen analytische cookies toestaat, wordt uw bezoek aan sport.brussels niet opgenomen in de statistieken van Facebook.

 

U kunt op elk moment de toestemmingen voor het gebruik van cookies door sport.brussels aanpassen met behulp van deze link:

Personalisatie van cookies

Veiligheid

Perspective neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten: toegang, inzage, rechtzetting, bezwaar, wissen, klacht indienen.

U hebt het recht om informatie over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, om ze te raadplegen, om bezwaar te uiten tegen de verwerking ervan, om een klacht in te dienen, om uw gegevens te wijzigen of om ze te laten wissen.

Hiervoor moet u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming / Data Protection Officer (DPO). Stuur uw vraag samen met een kopie van uw identiteitskaart naar het volgende adres:

  • e-mailadres: privacy.dpo@perspective.brussels
  • postadres: Perspective, Ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming – DPO, Naamsestraat 59 te 1000 Brussel.

Als u vindt dat we uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: