Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder het opzetten van netwerken tussen de verschillende voorzieningen om de kostenefficiëntie van het beheer en de toegankelijkheid voor alle Brusselaars te verbeteren. Er zijn institutionele, technische en financiële obstakels waarmee exploitanten en beheerders worden geconfronteerd.

Daarnaast kan het aanbod tegen lage kosten worden uitgebreid door de openingstijden van bepaalde zwembaden te verruimen en door zwembaden in scholen open te stellen voor het publiek.

Tot slot is het de bedoeling om op langere termijn de bouw van nieuwe zwembaden te ondersteunen. Er wordt gedacht aan publiek-private partnerschappen die de overheid moeten verlossen van de financiële lasten die zwembaden met zich meebrengen. Deze nieuwe projecten zullen een geavanceerd architecturaal en technisch ontwerp moeten volgen om de werkingskosten te drukken.