Om de betrokkenheid en erkenning van vrouwen bij het organiseren en promoten van sportevenementen te vergroten, is vroegtijdige uitval uit de sport een belangrijk probleem dat moet worden aangepakt om te voorkomen dat meisjes op jonge leeftijd uit het sportsysteem en uit sportcontacten vallen.


Er zijn vrouwen met minder kansen op toegang tot sport en sportevenementen, zoals vrouwen met een handicap of groepen vrouwen uit minderheden die worden gediscrimineerd: er moet rekening worden gehouden met intersectionele oorzaken van ongelijkheid om een echt inclusief sportevenement te plannen.


Vrouwensport draagt waarden met zich mee die verder gaan dan economisch succes en die een belangrijke factor kunnen vormen om een breder publiek naar sportevenementen te trekken.

EWSE (Empowering Women in Sport Events) is een Erasmus+ programma en heeft een kaart gemaakt waarop vrouwensportevenementen in Europa geolokaliseerd zijn.