Steun en hulpmaatregelen

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief? Hier vindt u tal van nuttige informatie: de Brusselse subsidies, de contactgegevens van de sportfederaties, de reglementaire normen (velden, zalen ...), vacatures in de sportsector en veelgestelde vragen (FAQ

Publicaties

Wilt u graag onderzoeken, thematische studies of jaarverslagen van de voor sport bevoegde besturen inkijken? 

09/02/2024

Aanbevelingen om het aanbod in te verbeteren en uit te breiden

Perspective heeft een overzicht gemaakt van de zwemfaciliteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een lijst van alle openbare zwembaden, de openingstijden, prijzen en zwembadtypes. Er werd ook een reeks aanbevelingen geformuleerd om de toegang tot deze zwembaden en het beheer van de voorzieningen te verbeteren en het aantal zwembaden uit te breiden.

Studies

Bevoegde instanties

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief, -activiteit of -infrastructuur? U vindt hier een overzicht van de steunmaatregelen die u kunt aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verschillende federale, communautaire, gewestelijke en gemeentelijke instellingen die bevoegd zijn op het vlak van sport, reiken subsidies uit in het kader van het sportbeleid in het Brussels Gewest (op het vlak van infrastructuur, federaties, clubs, verenigingen, de promotie van sport of het imago ervan ...).

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)

Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat bevoegd is om tussen te komen in de financiering van werken aan de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Franse Gemeenschapscommissie (CoCoF)

bestuur dat bevoegd is om de beoefening van fysieke of sportieve activiteiten in het Brussels Gewest te bevorderen. Dit bestuur legt zich uitsluitend toe op de amateursport.

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Bestuur dat zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk wil laten sporten en bewegen. Er is aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

Federaties

Sportfederaties zijn koepelorganisaties die tot doel hebben andere, kleinere verenigingen, meestal sportclubs of regionale liga’s, samen te brengen. Door de overheidsinstanties erkende federaties spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van een sport door met name competities te organiseren en de aangesloten clubs te ondersteunen.

U vindt hier de lijst van de nationale sportfederaties die in België actief zijn en eventueel hun respectieve Nederlands- en Franstalige takken.

 Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique
 Fédération internationale de ski 
Wintersporten - Skiën Internationale
Aero-Club Royal de Belgique

Subsidies

Leidt u een club of een sportvereniging? Organiseert u een evenement? Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw sportinitiatief, -activiteit of -infrastructuur? U vindt hier een overzicht van de steunmaatregelen die u kunt aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FAQ

Hebt u een vraag over sport in het Brussels Gewest of in verband met het gebruik van de site sport.brussels? We kunnen die vraag wellicht beantwoorden. Bekijk de veelgestelde vragen.

Als u hieronder geen toereikend antwoord vindt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier:

Om te weten te komen welke persoonsgegevens in onze databases zijn opgenomen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Het is altijd mogelijk om, via de invoermodule, gegevens onzichtbaar te maken voor het publiek. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd. U vindt ons beleid inzake het gebruik van gegevens op de pagina Privacyverklaring.

Om persoonlijke informatie in te trekken, kunt u contact opnemen met sport@perspective.brussels. Het is altijd mogelijk om, via de invoermodule, gegevens onzichtbaar te maken voor het publiek.

U vindt ons beleid inzake het gebruik van gegevens op de pagina Wettelijke vermeldingen.

Het Brussels Gewest gebruikt de gegevens die ingevoerd zijn in de databank en die op sport.brussels verschijnen om gewestelijke analyses over sportthema's uit te voeren. Deze kunnen voor meer specifieke analyses ook ter beschikking worden gesteld van de partners van sport.brussels (CoCoF, VGC, Brussel Plaatselijke Besturen, de Brusselse gemeenten).

De sportdisciplines die tijdens uw zoekopdrachten worden weergegeven, zijn opgebouwd uit alle informatie waarvoor wij gegevens hebben ingevoerd in de database. Als een sportdiscipline niet wordt weergegeven, betekent dit dat geen enkele organisatie deze op dit moment op de website aanbiedt. De discipline kan ook opgenomen zijn in een andere, meer algemene categorie.

Jobs

Interesse in een baan bij een sportinfrastructuur, een club, een bond, een overheidsinstelling die bevoegd is voor sport of in de sportsector in het algemeen? Klik hieronder op de links van de vacatures die u interesseren.

Als u een vacature wilt plaatsen, stuur dan uw verzoek naar sport@perspective.brussels.

“Er is momenteel geen aanbod beschikbaar. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina, want ze wordt vaak bijgewerkt.”